Matematika 1. razred

Ovo gradivo omogućava da deca lako i jednostavno nauče osnove matematike. U ovo će im pomoći razne, interesantne igirce i zadaci, koji pomažu u savladanje logičkog razmišljanja. Uz ovaj softver pedagozi lako i jednostavno mogu uvesti decu u svetu matematike. Gradivo je napisan na ćirilici.