Szövegalkotás 2.

A Szövegértés-szövegalkotás II. interaktív tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A szövegek értelmezése és szövegalkotás közben fejlődik a 9-10 évesek szövegelemző és szövegmegértő képessége. Olvasási módszereket, stratégiát sajátíthatnak el, melynek köszönhető-en sikeresebbek lehetnek az olvasott-írott információk világában való eligazodásban. Képességfejlesztő játékok segítik az olvasási, szövegalkotási kedv felkeltését és fenntartását. A tananyag használatának eredményeképpen a gyerekek közelebb kerülnek az olvasóvá váláshoz.

Témakörök

  • Apránként - a szövegegységek megértése
  • Nagyjából - olvasás előtt
  • Következtetve - előzetes feltevések
  • Meg-megállva - feltevések ellenőrzése
  • Belső képeket nézegetve - elképzelés
  • Visszanézve - olvasás után
  • Böngészgetve - hírek, hirdetések, meghívók
  • Alaposan - utasítások, matematikai szövegek
  • Másképpen - ábraértelmezések, ábraalkotások
  • Játéktár - az olvasási kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

Szövegalkotás 2.
Szövegalkotás 2.
Szövegalkotás 2.
Szövegalkotás 2.