Szövegalkotás 1.

A Szövegértés-szövegalkotás interaktív tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A szövegek értelmezése és szövegalkotás közben fejlődik a 9-10 évesek szövegelemző és szövegértő képessége. Megismerhetik és gyakorolhatják a társas kommunikációt, elsajátíthatják különböző műfajú szövegek alkotásának módját.  Képességfejlesztő játékok segítik a kifejező kedv felkeltését és fenntartását. A tananyag használatának eredményeképpen folyamatosan tudatosodik a gyermekek szó- és írásbeli nyelvhasználata, és képessé válnak gondolataik, érzéseik, véleményük egyre árnyaltabb kifejezésére.

Témakörök

  • Egyet mondok - mondatalkotás
  • Összefűzöm - kapcsolódó mondatok
  • Az idő sodrában - az elbeszélés rendezőelve az időrend
  • Elbeszélem - az elbeszélő fogalmazás tagolása
  • Beszélgetünk - a párbeszéd
  • Szavakkal képet festek - a leírás
  • Ismerd meg! Bemutatom - a jellemzés
  • Üzenek, írok - az sms, a képeslap, a levél
  • Nyelvi építőkövek - nyelvi eszközök a fogalmazásban
  • Játéktár - a kifejező kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

Szövegalkotás 1.
Szövegalkotás 1.
Szövegalkotás 1.
Szövegalkotás 1.