Kompetenciafejlesztés - Számok az ezres számkörben

A tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a problémamegoldási folyamatoknak. A 3. évfolyam egy-egy fontos matematika tantervi anyagának feldolgozása során végigvezeti a tanulókat a tapasztalatszerzés és fogalomalkotás folyamatán. Tananyagunk biztosítja, hogy a gyermek a valóságból merítse matematikai tapasztalatait. Aktív, a cselekedtető tapasztalatszerzésen alapuló, tevékenykedtető, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő matematikatanítást kínál. Gondoskodik a kellő differenciálási lehetőségről. Képességfejlesztő játékok segítik a gondolkodási kedv felkeltését és fenntartását.

Témakörök

  • Ezerig tudom - számok az ezres számkörben
  • Ezek is számok - törtek, negatív számok
  • Megoldom valahogy - a szakaszos ábrázolás bevezetése
  • Sokféleképpen - kombinatorika
  • Fejben számolok - közelítő és pontos számolási eljárások
  • Írásban számolok - írásbeli számolási eljárások
  • Megalkotom, megmérem - alkotások, mérések
  • Elmozgatom - transzformációk
  • Megmutatom, hogy mit tudok - felmérések
  • Játéktár - a problémamegoldó kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

Kompetenciafejlesztés - Számok az ezres számkörben
Kompetenciafejlesztés - Számok az ezres számkörben
Kompetenciafejlesztés - Számok az ezres számkörben