Képességfejlesztés

Az új i-Doctum Képességfejlesztés - logopédia I. interaktív tananyag a komplex fejlesztés lehetőségét adja, mellyel a gyermekek artikulációs, megértési, kiejtési, olvasási képességei javíthatók. A tananyag alkalmas a beszédhibák leküzdésére, az irányított és tudatos figyelem kialakítására, a névutók használatának elsajátítására, az irányok tudatosítására,a térben és síkban való tájékozódás, a rövidtávú emlékezet és a beszédkészség fejlesztésére.

Az szoftver számos fejlesztési területet ölel fel, és sok feladatot, gyakorlási lehetőséget kínál.

Felhasználását tekintve felzárkóztatásra, gyakorlásra, nyelvi, logopédiai fejlesztésre ajánljuk egyéni és csoportos foglalkozásokhoz, integrált órákhoz.

Témakörök

  • Előkészítő szakasz az észlelés kialakításához: 28 feladat
  • Vizuális észlelés és figyelem fejlesztése: 42 feladat
  • Testséma kialakítása: 25 feladat
  • Síkbeli irányok fejlesztése: 35 feladat
  • Helyhatározós helyzetek, ragozott formák: 24 feladat
  • Névutós szerkezetek 1. (Helyhatározós helyzetek) 20 feladat
  • Névutós szerkezetek 2. (Helyhatározós helyzetek) 19 feladat
  • Névutós szerkezetek 3. (Helyhatározós helyzetek) 24 feladat
  • Névutós szerkezetek 4. (Helyhatározós helyzetek) 28 feladat
  • Síkbeli tájékozódás: 19 feladat
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

Képességfejlesztés
Képességfejlesztés
Képességfejlesztés