A magyar irodalom születése (2 cd)

A 2Cd-s tananyag tartalmaz: a témakörökön belül részletes tananyagleírásokat interaktív formában, összefoglaló táblázatokat, vázlatokat nyomtatható formában. A tananyag számonkéréséhez tartalmaz: témazáró feladatlapokat megoldásokkal, nyomtatható formában, játékos feladatokat, ajánlott házi feladatokat, fogalmazási témák megjelölésével, a 10 témakörhöz közel 150 interaktív játékot, kompetenciafejlesztő feladatot.

Játékos feladatok: irodalmi totó, életrajzi kaleidoszkóp, verskirakó, játékos rímek, költői képek felismerése, szófejtés, szókeresés, közmondások, szólások értelmezése, szinonimák, antonimák szétválogatása, jellemtérkép, gondolattérkép, keresztrejtvény, titkosírás megfejtése, malomjáték, táblázatok kiegészítése, kártyajáték, ki mondta - kinek mondta, betűrács, betűkeverék, betűlétra, bűvös kör, igaz - hamis állítások,  memóriajáték, korongtrió, kvízjáték, anagramma, távirat a művek szereplőitől.

Témakörök

 • A MAGYAR IRODALOM MEGSZÜLETÉSE - A RÉGI MAGYAR IRODALOM NAGY ALAKJAI
 • XV. századig: A reneszánsz születése, hatása az irodalomra, művészetekre
 • XV. század: Janus Pannonius, a magyar irodalom megszületése
 • XVI. század: A magyar nyelvű irodalom kibontakozása -
 • képviselői: Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, Tinódi (Lantos) Sebestyén, Balassi Bálint
 • XVII. század: Zrínyi Miklós
 • „EMBER ÉS POLGÁR LESZEK…” - A FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL
 • XVIII. század: A felvilágosodás fogalma, megjelenése, elterjedése, hatása az irodalomra
 • Csokonai Vitéz Mihály
 • Fazekas Mihály
 • „EZ VOLT ÁM AZ EMBER, HA KELLETT A GÁTON…”
 • XIX. század: Arany János élete, a Toldi keletkezése
 • A Toldi sikere - hatása költői pályafutására - Arany János és Petőfi Sándor barátsága
 • Toldi - elbeszélő költemény
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

A magyar irodalom születése (2 cd)
A magyar irodalom születése (2 cd)
A magyar irodalom születése (2 cd)
A magyar irodalom születése (2 cd)