Hazánk a Kárpát-medencében

Hazánk földrajzi – különösen a természetföldrajzi – jellemzésére mindig a Kárpát-medence egészében gondolkodva kerül sor. A diákon illusztrációs és tematikus térképvázlatokat alkalmaztunk, továbbá szerkezeti vázlatokat, metszetrajzokat, tömbszelvényeket, életképeket, sémaszerű rendszer- és kapcsolatábrákat is tartalmaznak.

20 témakörrel, frissített gazdasági és demográfiai adatokkal, új, kiegészített különálló képgalériával és módszertani útmutatóval.

Témakörök

 • A Kárpát-medence földtani szerkezete
 • A medencejelleg következményei a Kárpát-medencében 1.-2.
 • Gazdálkodás Magyarország természeti erőforrásaival
 • Magyarok a Kárpát-medencében, nemzetiségek Magyarországon
 • Hazánk népességföldrajzi jellemzői
 • Településtípusok és településhálózat Magyarországon
 • A magyar mezőgazdaság földrajzi nézőpontból
 • A magyar ipar földrajzi nézőpontból
 • Az energiagazdálkodás és a közlekedés földrajzi összefüggései hazánkban
 • Hazánk idegenforgalma; Hazánk az Európai Unióban
 • Síkvidékeink természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzői: az Alföld és a Kisalföld
 • Dombsági tájaink természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzői: az összefüggő dombsági tájak és az átmeneti tájak
 • Középhegységi tájaink természetföldrajzi és társadalomföldrajzi jellemzői
 • A főváros földrajzi kapcsolatrendszerei
 • Régiók Magyarországon (a hazai és a hazánkat érintő eurorégiók)
Árakkal és a vásárlás feltételeivel kapcsolatban keresse fel a taneszkoz.hu oldalt.

Képernyőképek

Hazánk a Kárpát-medencében
Hazánk a Kárpát-medencében
Hazánk a Kárpát-medencében
Hazánk a Kárpát-medencében
Hazánk a Kárpát-medencében
Hazánk a Kárpát-medencében