Ukrywające się zwierzęta

Trzyma w ręku taką aplikację  wiedzy o środowisku, która w dużym stopniu pomaga w uczeniu się, w tym, żebyśmy  poznali otaczający nas wspaniały świat przyrodniczy! Materiał wiedzy o grye jest dopasowany do programu ramowego nauczania SNI. W tej części gry  mogą zapoznać się z różnymi siedliskami i ich fauną. 

Screenshots

Ukrywające się zwierzęta
Ukrywające się zwierzęta
Ukrywające się zwierzęta
Ukrywające się zwierzęta
Ukrywające się zwierzęta
Ukrywające się zwierzęta