Optyka

Zjawiska optyczne są powszechnie spotykane w codziennym życiu. Wiele z nich można wyjaśnić za pomocą optyki geometrycznej. Nasz program edukacyjny prezentuje materiał od podstaw i stopniowo przechodzi do bardziej skomplikowanych zagadnieńOptyka geometryczna wyjaśnia spójność optyczną w oparciu o definicję promienia światła i źródła światłaProgram interaktywny pozwala przedstawić prawa rządzące załamaniempadaniem iodbiciem oraz rozchodzeniem się światła w różnych ośrodkach. Umożliwia także prezentację i analizę natury zjawiska za pomocą modeli i doświadczeń. Dzięki temu pakietowi można zademonstrować w klasie takieeksperymenty, których przeprowadzenie w zwykłych warunkach wymagałoby bogato wyposażonych pracowni ispecjalistycznych narzędzi. Możemy także dokonywać wirtualnych pomiarówzbierać dane oraz analizować wyniki badań w postaci wykresów i diagramówZdjęciarysunki i trójwymiarowe animacje zamieszczone w pakiecie są doskonale dobrane. Interesujące zadania stanowią dodatkowy bodziec motywujący uczniów.

Topics

  • Właściwości rozchodzenia się światła
  • Odbicie światła
  • Zwierciadła
  • Załamanie światła
  • Zjawiska będące efektem załamania światła
  • Załamanie światła przez soczewki
  • Powstawanie obrazu w zwierciadle
  • Powstawanie obrazu w soczewce
  • Przyrządy optyczne
  • Dyspersja

Screenshots

Optyka
Optyka
Optyka
Optyka