Mechanika

Mechanika zajmuje się m.in. najprostszymi formami ruchu. Stanowi rdzeń i podstawę innych dziedzin. Niniejszyinteraktywny program edukacyjny został tak zaprojektowany, aby pomóc uczniom w obserwacji i zrozumieniu prawzjawisk fizycznych. Z jego pomocą można łatwo zademonstrować zjawiska trudne do wyobrażenia lub zbadania w rzeczywistym świecie. Animacja zastosowana w programie nie tylko pozwala nauczycielowi zaprezentować wyniki pomiarów, lecz także umożliwia uczniom szybsze ich zrozumienieEksperymenty można powtarzać wielokrotnie, przedstawiając rezultaty kolejnych badań w postaci wykresów. Lekcje przeprowadzane za pomocą naszegoprogramu edukacyjnego stają się bardziej interesujące dla uczniów. Załączone zdjęciarysunki i animacje trójwymiarowe są doskonale dobrane, dzięki czemu łatwo wpadają w okoinspirują uczniów i przykuwają ich uwagę.

Topics

  • Ruch jednostajny prostoliniowy
  • Ruch jednostajnie zmienny
  • Ruch jednostajny po okręgu
  • Układ odniesienia
  • Ruch złożony
  • Ruch drgający I
  • Ruch drgający I II
  • Ruch falowy I
  • Ruch falowy II
  • Ruch termiczny

Screenshots

Mechanika
Mechanika
Mechanika
Mechanika