Ciało człowieka

Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami budowy ciała człowieka i sposobem jego funkcjonowania jest dla uczniów niezbędne. Program przechodzi płynnie od kwestii prostszych do bardziej skomplikowanych. Przedstawiastrukturę i funkcje komórek; pokazuje, w jaki sposób komórki o identycznych właściwościach tworzą tkanki, które z kolei łączą się w narządy spełniające konkretną funkcję. Narządy tworzą układy, z których składa się ciało człowieka. Niniejszy program interaktywny przekazuje wiedzę za pomocą obrazów i trójwymiarowych animacji. Sposób nauczania został tak zaprojektowany, aby motywować uczniów i przykuwać ich uwagę. Podbudowanie wiedzy teoretycznej rysunkamizdjęciami i animacjami będzie pomocne przy zapamiętywaniu nowego materiału iusprawni procesy myślowe. Struktura programu umożliwia łatwe przekazywanie nowych informacji, a takżepowtarzanie i sprawdzanie wiedzy nabytej przez uczniów.

Topics

  • Budowa ciała człowieka
  • Skóra człowieka
  • Układ narządów ruchu
  • Układ pokarmowy I
  • Układ pokarmowy II
  • Układ oddechowy
  • Układ krążenia
  • Układ wydalniczy
  • Narządy zmysłów
  • Rozmnażanie

Screenshots

Ciało człowieka
Ciało człowieka
Ciało człowieka
Ciało człowieka