Stavba atomu

Topics

 • Vývoj myšlenky atomu – atomové modely
 • Stavba atomu
 • Elektronové vrstvy
 • Struktura elektronového obalu
 • Vývoj elektronové struktury
 • Periodická soustava prvků
 • Iontová vazba
 • Kovalentní vazba
 • Prostorové uspořádání molekul
 • Kovová vazba
 • Jiné druhy vazby

 

Screenshots

Stavba atomu
Stavba atomu
Stavba atomu
Stavba atomu