Geometricka optika

Topics

  • Vlastnosti šíření světla
  • Odraz světla
  • Zrcadla
  • Lom světla
  • Jevy vzniklé lomem světla
  • Lom světla čočkami
  • Zrcadlové obrazy
  • Vytváření obrazu čočkami
  • Optické přístroje
  • Barevný rozptyl světla

 

Screenshots

Geometricka optika
Geometricka optika
Geometricka optika
Geometricka optika