Atmosféra

Topics

 • Vznik konvekčních srážek
 • Vznik orografických (reliéfních) srážek
 • Vznik cyklonálních (frontálních) srážek
 • Atmosférická cirkulace I a II
 • Tropický monzun
 • Úhel dopadu slunečních paprsků I a II
 • Činitelé ovlivňující oteplování atmosféry
 • Materiál zemského povrchu
 • Ohřívání ovzduší
 • Struktura atmosféry
 • Skleníkový efekt
 • Monzun v mírném pásu – léto a zima

 

Screenshots

Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra